مزیت های باتری لیتیومی بر سرب اسید

Sunday، ۶ Aazar ۱۴۰۱

مزیت های باتری لیتیومی بر سرب اسید

باتری های لیتیومی مزیت های فراوانی بر رقبای خود دارند ولی در این میان با مقایسه آنها با باتری های سرب اسیدی می توان مزایای زیر را در رقابت بر شمرد:

  • عمر و تعداد سایکل تقریبا 10 برابری
  • قابلیت تحمل دمای بالا تا 70درجه سانتیگراد
  • قابلیت شکل پذیری و جهت پذیری در طراحی باتری و قطب های آن
  • وزن بسیار سبک تر
  • قابلیت جریان دهی ثابت در طول زمان دشارژ
  • زمان شارژ سریعتر
  • شارژ خودبخودی بسیار کمتر