ساختار سلول های لیتیوم سیلندری

Monday، ۲۳ Aabaan ۱۴۰۱

ساختار سلول های لیتیوم سیلندری

ساختار هر باتری به طور کلی از آند، کاتد و محفظه تشکیل می شود که به جهت کنترل رسانایی و فاصله آند و کاتد از جداکننده یا سپریتور نیز استفاده می شود

یکی از انواع سلول های لیتیومی با عنوان سیلندری شناحته می شود که از اجزای زیر تشکیل شده است:

از ویژگی های این سلول موارد زیر است:

  • اقتصادی بودن قیمت
  • عمر بالا
  • صرفه جویی در فضای چینش سلول ها
  • مقاومت فیزیکی بالا