بازار اندروید باکس در دنیا

Wednesday، ۱۸ Aabaan ۱۴۰۱

به نظر می رسد بازار اندروید باکس در دنیا به شدت رو به افزایش است. مطابق مطالعه موسسه

Data Bridge در سالهاییش رو تا سال 2028 دو الی سه برابر خواهد شد. طبیعتا این مجصول در تقاطع دو بازار سرگرمی و هوشمندسازی قرار گرفته و به خصوص در بازارهایی که انتخاب محتوی مهم هستند به سرعت رشد خواهد کرد.

شبکه های توزیع آنلاین و آفلاین، کاربردهای خانگی و تجاری و کیفیت های مختلف در تصاویر پیشبرنده این بازار هستند.

با اشباع شدن تعداد کاربران گوشی هوشمند و ایحاد طیف وسیع پلتفرم های

OTT نیز از عوامل جذاب توسعه بازار اندروید باکس می باشد.